FKA hakee uutta rahastonhoitajaa

FKA hakee uutta rahastonhoitajaa
Suomen kendoliiton hallituksessa on paikka auki, haemme uutta rahastonhoitajaa!
Tässä olisi nyt mainio tilaisuus saada omalle seurallenne suora väylä liiton pääkallopaikalle ja liiton päätöksenteon ytimeen. Väistyvä rahastonhoitaja Anssi Ruohtula on kehittänyt liiton taloushallintaa, minkä ansiosta se nykyisin sujuu kätevästi ilman papereiden pyörittelyä ja tilitoimiston asiantuntevan väen avustamana. Eli ei kannata stressata pätevyyden suhteen, homman oppii kyllä. Alla tarkempi tehtävänkuvaus.
Haku:
Jos kiinnostuit, niin ota pikimmiten yhteyttä liiton puheenjohtajaan Mika Kankaiseen, mika.kankainen@fka.fi. Uusi rahastonhoitaja nimetään liiton syyskokouksessa kendon SM-kisojen yhteydessä Turussa 24.11.2018.
Tehtävänkuvaus:
  • Laskujen lähettämistä. Laskuja lähetetään noin 200 – 250 kpl vuodessa.
  • Laskujen perimistä. Muistutuksia lähetetään muutamia kymmeniä vuodessa.
  • Maksujen suorittamista. Laskuja, tukia yms. maksetaan noin 150 kpl vuodessa.
  • Tositteiden arkistointi. Varmistetaan, että kaikista tapahtumista on tositteet ja tallennetaan ne Google Driveen.
  • Kirjanpito. Kirjataan tapahtumat Merit Aktiva järjestelmään oikeille tileille. Tapahtumat kirjataan myös oikealle lajille ja siihen mahdollisesti liittyvään projektiin.
  • Budjetti. Laaditaan kerran vuodessa syyskokoukseen ja seurataan vuoden mittaan toteumaa.
  • Kokoukset. Kendoliiton hallitus pitää noin kerran kuussa Skype-palaverin, jossa suunnitellaan liiton toimintaa.
Tilitoimisto käy läpi pankin tiliotteen ja tositteet kuukausittan, ja kirjaa maksetut laskut maksetuiksi ja kyselee epäselvien tositteiden perään. Tilitoimisto myös auttaa siinä, miten eri tilanteissa toimitaan. Tilitoimiston kanssa on toimittu näin, koska se on helpompaa ja nopeampaa, kuin että joka kuukausi keräisi kaiken ja selvittelisi ja selittelisi, mistä kussakin on kyse. Toki tilitoimistoa voisi hyödyntää enemmänkin jos haluaa, mutta todennäköisesti se veisi lopulta enemmän aikaa ja tietenkin maksaisi enemmän.
Kirjanpito on pilvessä Merit Aktiva nimisessä palvelussa ja kaikki muu materiaali Google Drivessa. Eli ei ole mitään papereiden kanssa säätämistä. Tilitoimisto pääsee käsiksi näihin ja viestintä heidän kanssaan tapahtuu sähköpostitse.
Suomisportin myötä laskutusta tapahtuisi tulevaisuudessa vähemmän, kun jäsenmaksut tiliytyisivät.
Budjetin seuraamista olisi hyvä kehittää, toivottavasti jatkossa sille on paremmat edellytykset. Käytännössä budjetin seuraaminen koskisi lähinnä projekteja (kisat, leirit jne.) ja tukia.
Tehtävät vievät jonkin verran aikaa, sillä jokaisessa tapahtumassa on kuitenkin useita vaiheita. Tilannetta täytyy seurata jatkuvasti ja lähes viikottain hoitaa jotakin asiaa. Tehtävien hoitaminen sujuu kuitenkin yleensä suht nopeasti, aikaa kuluu ehkä noin 10 – 30 minuuttia kerrallaan.

Lisätietoja tehtävästä:

 
Anssi Ruohtula
Puh. 0405470246

Tietosuojalait uudistuvat, onko seuranne valmis?

Suomen ja EU:n tietosuojalait ovat uudistumassa. Siten FKA:n jäsenseurojenkin pitää 25.5.2018 alkaen soveltaa henkilötietorekisteriensä ylläpitoon EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR = General Data Protection Regulation).

Käytännössä tämä edellyttää FKA:n jäsenseuroilta näiden kolmen toimenpiteen tekemistä 25.5.2018 mennessä:

1. Nimetkää tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on tietosuojaa koskevien asioiden huomioon ottaminen seuranne toiminnassa ja joka toimii yhteyshenkilönä rekisteröidyn oikeuksiin ja viranomaisvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
2. Laatikaa tietosuojaselosteet seuranne hallinnoimista henkilötietorekistereistä, esim. jäsenrekisteristä ja tiedotuksessa käytettävistä sähköpostilistoista (jokaisesta omansa) ja laittakaa ne näkyville esim. seuranne verkkosivuille
3. Tehkää salassapitosopimus (NDA) mahdollisten kolmansien osapuolien kanssa, jos heillä on pääsy ko. henkilötietorekistereihinne

FKA:lla on selvityksessä, miten Seuramappia jäsenrekisterinään käyttävien seurojen tietosuojakäytäntö hoidetaan. Samoin graduointien, leirien ja kisojen ilmoittautumistietojen tietosuoja. Näistä on tulossa lisätietoja myöhemmin tässä kuussa.

Uudet kyu-graduointisäännöt on julkaistu – mikä muuttuu?

Suomen kendoliiton (FKA) uudet kyu-graduointisäännöt on julkaistu FKA:n kotisivuilla ja ne ovat voimassa 1.1.2018 lähtien. Mikä sitten käytännössä muuttuu? Tässä lyhyt yhteenveto.

Suurimmat muutokset koskevat aikarajoja. Iaidossa kyu-kokeiden vähimmäisaikaväli on jatkossakin 4.-1. kyun tapauksessa 3 kk. Sen sijaan 6. ja 5. kyu suoritetaan peruskurssilla tai sen jälkeen, kun kokelas on ohjaajan arvion mukaan siihen valmis, ilman ehdotonta aikarajaa.

Kendossa ja jodossa kyu-kokeiden vähimmäisaikaväli on 5.–1. kyun tapauksessa 3 kk. Sen sijaan 6. kyun kohdalla 3 kk on ohjeellinen vähimmäisaikaväli – intensiiviset peruskurssit, joiden päätteeksi graduoidaan 6. kyu, voivat jatkossa olla kestoltaan lyhyempiä kuin 3 kk.

Itse graduointisuorituksiin tulee kendon puolella sellainen muutos, että 1. kyun kokeessa kata tehdään jatkossa ensimmäisenä, ennen ji-geikoa (saman pätee jatkossa myös kendon dan-arvojen kokeisiin). Tällä muutoksella FKA haluaa lisätä katan arvostusta kendon harrastajien keskuudessa.

Jodon puolella graduointisuoritusten kuvaus muutettiin väljempään muotoon, mikä mahdollistaa sen, että ohjaaja / raati voi muokata graduoinnin sisällön oman harkintansa mukaan kulloisiinkin olosuhteisiin parhaiten sopivaksi. 6.-5. kyun kokeissa tehdään jodon perusteita, joiden sisältö on ohjaajan harkinnassa. 4.-1. kyun kokeissa graduointiraadin korkea-arvoisin jäsen valitsee suoritettavat katat ja kihonit.