Hae taloudellista tukea

Liiton taloudelliset avustusmuodot ovat seuroille myönnettävä seuratuki ja harrastajille myönnettävä matkatuki. Alla hakuohjeet. Tarvittaessa kysy lisätietoja liiton rahastonhoitajalta (rahastonhoitaja@fka.fi).

Seuratuki

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto Ry tukee jäsenseurojaan taloudellisesti uusjäsenhankinnassa ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa.

Seuratuen kohteet

Seurat voivat hakea liitolta seuratukea mm.

 • Alkeiskurssitiedottamiseen
 • Näytösten järjestämiseen
 • Mainosmateriaaleihin
 • Treenien ohjaamiseen
 • Seuran omien ohjaajien kouluttamiseen

Seuratuen määrä

Huom. Koronan aiheuttamasta haastavasta tilanteesta johtuen seurat voivat toistaiseksi hakea seuratukea suuremmillekin summille kuin tässä alla mainittu. Perustelkaa hakemuksenne huolella!

Rahamäärällinen tuki seuran jäsenmäärän mukaan:

 • 1 – 10 jäsentä: 300 €/ vuosi
 • 11 – 20 jäsentä: 250 €/ vuosi
 • 21 – 30 jäsentä: 200 €/ vuosi
 • 31 – 40 jäsentä: 150 €/ vuosi
 • yli 40 jäsentä: 100 €/ vuosi

Liitto budjetoi myönnettävää seuratukea 2500 € / vuosi. Seuratukea myönnetään niin kauan kuin tuo summa tulee täyteen. Kannattaa hakea ajoissa!

Seuratuen hakeminen

Hakemukset lähetetään ennakkoon sähköpostitse liiton rahastonhoitajalle (rahastonhoitaja@fka.fi). Hakemukset käsitellään liiton hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Seuratuen maksaminen

Seuratuki maksetaan jälkikäteen kuittia vastaan tai ennalta sovitun mukaisesti, esim. ilmoituskulun laskun voi pyytää lähettämään suoraan liitolle, jos näin on sovittu liiton rahastonhoitajan kanssa.

Matkatuki

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto tukee jäsenjärjestöjensä harrastajien omaehtoista leireilyä ja kilpamatkoja, jotka suuntautuvat ensisijaisesti Suomen rajojen ulkopuolelle. Omaehtoinen tarkoittaa tässä sitä, että harrastaja ei edusta tapahtumassa liittoa. Matkatuki koskee kaikkia liiton alaisissa seuroissa harrastettavia lajeja: kendoa, iaidoa, jodoa, naginataa ja sports chanbaraa.

Matkatuen kohteet

Matkatukea voi hakea seuraaviin tapahtumiin:

 • kansainväliset leirit
 • ulkomaiset seminaarit / koulutukset tuomareille ja ohjaajille
 • ulkomaiset avoimet kilpailut

Huom. Ei kuitenkaan EM- tai MM-kisoihin. Niille on oma hakuprosessinsa, josta huolehtii maajoukkueen johto.

Matkatuen ehdot

Saadakseen matkatukea hakijan pitää:

 • olla jäsen jossakin Suomen Kendoseurojen Keskusliiton jäsenseurassa
 • olla hoitanut jäsenlisenssimaksunsa liitolle ja seuralle
 • olla joko liiton oman tapaturmavakuutuksen tai jonkin toisen budolajien harrastamisen ulkomailla kattavan vakuutuksen piirissä

Matkatuen määrä

Tukea myönnetään aina harkinnan ja liiton kulloistenkin budjetin mukaisesti. Yleisesti myönnettävät tukisummat ovat 50 euroa Euroopan sisällä järjestettävälle tapahtumalle ja 100 euroa Euroopan ulkopuolella järjestettävälle tapahtumalle. Harrastajalle voidaan tätä kautta myöntää maksimissaan 150 euroa tukea yhtä kalenterivuotta kohden. Tämä tarkoittaa että hän voi hakea tukea esimerkiksi kolmeen Euroopassa järjestettävään tapahtumaan tai yhteen Euroopan ulkopuolella järjestettävään ja yhteen eurooppalaiseen tapahtumaan. Tukea voidaan myöntää myös jokin muu summa kuin se, mikä on haettu. Tämä ei muuta myönnettävän tuen enimmäismäärää, joka on 150 euroa/henkilö/kalenterivuosi. Tukea voi hakea niin moneen tapahtumaan kuin tuen enimmäismäärä antaa myöten.

Huom. Matkatukea ei yleisesti myönnetä, jos haettava matkatuki on enemmän kuin 50 % matkan kokonaiskuluista.

Maajoukkuetoimintaa koskevat poikkeukset

Maajoukkueessa toimiminen ei madalla vuotuisen matkatuen kattosummaa. Jos harrastaja saa liitolta tukea matkoihin, joilla hän virallisesti edustaa liittoa kansainvälisessä tapahtumassa, tämä ei vähennä matkatuen enimmäismäärää, jota maajoukkueen jäsen voi omaehtoisesti hakea. Virallinen edustaminen tarkoittaa, että liiton hallitus on valinnut kyseisen henkilön lähtemään matkaan osana Suomen Kendoseurojen Keskusliiton virallista delegaatiota.

Maajoukkueen jäsen ei kuitenkaan voi saada sekä maajoukkuetukea että liiton yleistä tapahtumatukea samaan tapahtumaan.

Maajoukkueen tuista päätetään erikseen ja niitä hakee aina maajoukkueen manageri omalle joukkueelleen.

Matkatuen hakemuksen

Matkatukea haetaan etukäteen, mieluiten 1 kk ennen tapahtumaa tai niin pian kuin mahdollist. Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse liiton rahastonhoitajalle (rahastonhoitaja@fka.fi).

Matkatukihakemuksen pitää sisältää seuraavat asiat:

 • hakijan nimi ja syntymäaika
 • hakijan yhteystiedot
 • hakijan tilinumero
 • haettavan tuen määrä
 • lyhyt kuvaus matkan tarkoituksesta
 • kopio kilpailu-, leiri- tai seminaarikutsusta ja/tai tapahtuman järjestäjän yhteystiedot
 • alustava budjettilaskelma, josta käy ilmi leirin summittaiset kulut (matkakulut ja leirimaksut) niin tarkasti kuin ne voidaan ennakoida
 • selvitys siitä, saako hakija tukea jostakin muualtakin samaan tarkoitukseen (seuralta, kunnalta/kaupungilta tai joltain muulta organisaatiolta)

Matkatukea voi hakea yksittäinen henkilö tai useampi henkilö yhdessä samalla hakemuksella. Jos tukea hakee useampi henkilö, pitää hakemuksesta löytyä kaikkien henkilöiden henkilö-, yhteys- ja pankkiyhteystiedot.

Hakemus käsitellään liiton hallituksen seuraavassa kokouksessa.

Matkatuen maksaminen

Matkatuen saajan pitää sitoutua raportoimaan kulujen ja matkan toteutumisesta liiton hallitukselle. Matkatuki maksetaan tätä jälkikäteen tehtävää kuluselvitystä vastaan. Vapaamuotoinen kuluselvitys lähetetään sähköpostitse liiton rahastonhoitajalle (rahastonhoitaja@fka.fi).

Kuluselvityksen pitää sisältää kuitit lentolipuista tai muista kuluista, joihin matkatukea haetaan (valokuvat / skannatut kopiot).