Graduointien järjestäminen

Ennen graduointia

 1. Seuran hallitus tekee päätöksen graduointitilaisuuden järjestämisestä.
 2. Seuran graduoinnin yhteyshenkilö on yhteydessä liittoon: graduoinnit@fka.fi

Liitolle ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • Järjestävä seura.
 • Graduoinnin yhteyshenkilö(t). Henkilö(t) merkitään Suomisportissa tapahtuman järjestäjiksi, jonka jälkeen he pääsevät näkemään tapahtumaan ilmoittautuneet ja merkitsemään tapahtuman perusteella meriittejä.
 • Arvot, jotka voi graduoida tilaisuudessa.
 • Graduoinnin ajankohta, päivämäärä ja kellonaika. 
 • Jos muuta ei toivota, niin ilmoittautuminen graduointiin päättyy edeltävänä päivänä kello 20.
 • Tila ja osoite, jossa graduointi suoritetaan.
 • Graduointiraadin kokoonpano:
  • Alempien kyu-arvojen kohdalla (6. – 5. kyu) graduointiraadissa on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on graduointilisenssi.
  • Ylempien kyu-arvojen kohdalla (4. – 1. kyu) graduointiraadissa on oltava kolme tai viisi henkilöä, joilla kaikilla on graduointilisenssi. Graduointilisenssejä myönnetään 1.-3. danin tasoisille ohjaajille.
  • Suomen Kendoliittoon kuuluvilla 4. danin tai korkeamman tason ohjaajilla on automaattisesti graduointilisenssi.
 • Tilaisuuden mahdollinen tachi-ai, jos ei ole jo graduointiraadissa.
 • Tarve graduointidiplomeille, jos seuralla ei ole niitä tarpeeksi valmiina.
 1. Liitto luo tietojen pohjalta tapahtuman, jonka kautta hoidetaan maksuliikenne graduoinnissa, tarkistetaan osallistujien lisenssit ja toimittaa yhteyshenkilölle linkin tapahtumaan, jota voi käyttää tiedottamisessa. Tapahtuma löytyy tämän jälkeen myös Suomisportin verkkosivuilta
 2. Seura varmistaa graduoinneissa tarvittavien toimitsijoiden saatavuuden: tachiait ja muut mahdolliset toimitsijat.
 3. Seuran graduoinnin yhteyshenkilö hakee ilmoittautumisen päättymisen jälkeen Suomisportista tiedot ilmoittautuneiden tilaamista lisätuotteista (eli maksetuista kyu-ilmoittautumisista):

Excel-tiedostoon lisätään sarake, jossa ilmoittautuneille annetaan tunniste, jota käytetään graduoinnissa yksilöimään osallistuja.Tunnisteen ensimmäinen numero on kyu-arvo johon on ilmoittauduttu ja tunnisteen loppuosa järjestysluku iän mukaan.

Esimerkki Excel-tiedostosta, johon on lisätty Tunniste-sarake.

Graduointitilaisuudessa

 1. Ilmoittautumistiedot siirretään raadin jäsenten arvostelupöytäkirjoihin. Ohessa esimerkki kendon arvostelupöytäkirjasta. Huomioi, että arvostelupöytäkirjassa ei saa olla osallistujien nimi- tai seuratietoja.
 2. Seura järjestää graduointitilassa tarvittavan varustuksen, kuten pöydät. Graduointialue merkitään lajispesifien määräysten mukaisesti.
 3. Graduointiin osallistuvat merkitään tunnisteen avulla siten, että raati pystyy merkitsemään arvionsa. 
 4. On varmistettava, että pöydillä on jokaiselle raadin jäsenelle kynä, paperia ja arvostepöytäkirjat.
 5. On varmistettava, että raadilla on käytettävissään voimassaolevat kyu-graduointisäännöt ja muu tarvittava arviointia helpottava materiaali. (esim. ZNKR Jodo Manual, ZNKR Iaido Manual)

Graduoinnin jälkeen

 1. Graduoinnin jälkeen tarkistetaan arvostelupöytäkirjoista läpäisseet ja merkitään ne alkuperäiseen ilmoittautumislistaan talteen jatkotoimenpiteitä varten.
 2. Graduointiraadin arvostelupöytäkirjoja ei saa näyttää muille kuin läpäisyn tarkastajille. Arvostelupöytäkirjat tuhotaan graduointitilaisuuden jälkeen.
 3. Läpäisseiden graduointidiplomit täytetään. Graduointidiplomiin tulee täyttää: graduoineen koko nimi, graduoitava laji ja mahdolliset lajikohtaiset lisätiedot (esim. Sports Chanbaran lisäasemääritys), graduoitu vyöarvo, paikka, päivämäärä, ja raatilaisten allekirjoitukset.
 4. Seuran Suomisport-käyttäjä merkitsee suoritetut arvot Suomisportin graduointitapahtumassa meriitteinä.

Mihin kyu-arvoon asti seurat voivat järjestää graduointeja?

Seurat voivat järjestää vapaasti kyu-graduointeja 6.–1. kyun välillä, kunhan raati on Suomen Kendoliiton kyu-graduointisääntöjen vaatimusten mukainen ja graduointitilaisuuden järjestämiseen liittyvät velvollisuudet hoidetaan edellä kuvatulla tavalla.

On kuitenkin suositeltavaa, että 1.kyun graduoinnit järjestetään kansallisten leirien tai isojen graduointitilaisuuksien yhteydessä.

Dan-graduoinnit

Dan-arvot ovat kansainvälisiä ja niiden graduointitilaisuuksista vastaa Suomen Kendoliitto. Lähtökohtaisesti dan-graduoinnit määritetään liiton toimintasuunnitelmassa. Jos seura haluaa järjestää ison tapahtuman, jonka yhteydessä on dan-graduointi, on siihen saatava liiton hallituksen myöntämä lupa.