Liiton kunniajäsenyys ja arvomerkit

Liiton säännöissä on määrätty FKA kunniajäsenyydestä ja ansiomerkeistä seuraavaa:

  • Liitto voi valita kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisesti on ansioitunut työssään liiton edustamien lajien parissa. Kunniajäsenen nimittää liiton jäsenkokous hallituksen esityksestä.
  • Liitto voi myöntää henkilöille, jotka ovat erityisesti ansioituneet työssään liiton edustamien lajien hyväksi, kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiomerkin. Jaetuista ansiomerkeistä pidetään luetteloa ja merkit numeroidaan.

Kunniajäsenyys

Liitto voi valita kunniajäsenekseen henkilön, joka erityisesti on ansioitunut työssään liiton ja liiton edustamien lajien parissa. Kunniajäsenen nimittää liiton jäsenkokous hallituksen esityksestä. Liiton sääntöjen mukaisesti kunniajäsenet ovat vapautettu jäsenmaksusta.

FKA kultainen ansiomerkki

FKA kultainen ansiomerkki myönnetään erityisen merkittävästä työstä liiton hyväksi, esimerkiksi poikkeuksellisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta (vähintään 30 vuotta) toiminnasta liiton ja liiton edustamien lajien, tai liiton jäsenseurojen toiminnassa. Merkin ainutlaatuisen luonteen vuoksi liiton jäsenen tekemään hakemukseen täytyy sisällyttää yksilöidyt perustelut merkin myöntämiselle. Ansiomerkin myöntämisestä päättää yksin liiton hallitus ja ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vain kertaalleen.

FKA hopeinen ansiomerkki

FKA hopeinen ansiomerkki myönnetään merkittävästä työstä liiton hyväksi, esimerkiksi poikkeuksellisen haastavien ja pitkäaikaisten (vähintään 15 vuotta) tehtävien ansiokkaasta hoitamisesta liiton tai sen jäsenseurojen toiminnassa. Merkin ainutlaatuisen luonteen vuoksi liiton jäsenen tekemään hakemukseen täytyy sisällyttää yksilöidyt perustelut merkin myöntämiselle. Ansiomerkin myöntämisestä päättää yksin liiton hallitus ja ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vain kertaalleen.

FKA pronssinen ansiomerkki

FKA pronssinen ansiomerkki myönnetään merkittävästä työstä liiton hyväksi, esimerkiksi poikkeuksellisen haastavan tehtävän tai projektin ansiokkaasta hoitamisesta. Merkin ainutlaatuisen luonteen vuoksi liiton jäsenen tekemään hakemukseen täytyy sisällyttää yksilöidyt perustelut merkin myöntämiselle. Ansiomerkin myöntämisestä päättää yksin liiton hallitus ja ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle vain kertaalleen.

Lisäksi liiton hallitus voi hakea jäsenilleen kansallisia liikunnan ja urheilun, sekä järjestötoiminnan ansiomerkkejä ja huomionosoituksia näiden hakuperusteisiin nojaten.