Seuramappi

Vuoden 2017 aikana liitto tehostaa jäsenhallintoaan ottamalla käyttöön liittotasolla sekä jäsenseurojen jäsenrekisteriratkaisuna Seuramappi-verkkosovelluksen, jonka pilottikäyttö on tehty vuosien 2014-2016 aikana.

Seuramappi: www.seuramappi.fi/kendo

Seuramapin avulla voidaan toteuttaa jäsenrekisterin hallinta, laskutus ja reskontran hoito. Myös viestintä jäsenistölle sekä ilmoittautumiset tapahtumiin ja peruskurssille.

Lopullisen käyttöönoton jälkeen Seuramappia voidaan hyödyntää myös liiton eri toimintojen tietokantana esimerkiksi ohjaaja- ja graduointirekisterin suhteen. Näiden täysimittainen hyödyntäminen edellyttää Seuramapin käyttöönottoa kaikissa seuroissa, mikä on yksi liiton hallinnon päätavoitteista vuodelle 2017.

Lisätiedot ja opastus Seuramapin käyttöönotossa: jukka.uusisalo (at) fka.fi