Ohjaajakoulutus

Liiton koulutustoiminnan tavoitteena on järjestää I- ja II-tason ohjaajakoulutusta lajiensa ohjaajille yhteistyössä muiden liittojen kanssa. Koulutustoiminta toteutetaan liiton lajien ohjaajille räätälöidyllä I-tason kurssilla, mikäli kurssille löytyy tarpeeksi ilmoittautuneita. Syventävässä II-tason koulutuksessa pyritään hyödyntämään liiton omien ohjaajien ja opettajien osaamista. Taloudellisten resurssien puitteissa pyritään kutsumaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita jakamaan tietouttaan liiton ohjaajille.

Koulutusten sisällössä painotetaan liiton lajeihin sisäänkirjoitettuja arvoja kuten reilua peliä, yhdenvertaisuutta ja monikulttuurisuutta. Koulutuksessa painotetaan myös vastuullista liikuntakasvatusta ja aikuisliikuntaa.

Koulutusyhteistyötä tehdään myös järjestötasolla, jossa hyödynnetään valtakunnallisten liikuntajärjestöjen palveluja ja osallistutaan niiden järjestämiin koulutuksiiin. Verkostoituminen tarjoaa koulutusten toteuttamiseen liittyvien vaihtoehtojen lisäksi mahdollisuuden välittää pienlajiliiton näkökulmaa suurempien lajien toimijoille sekä tilaisuuden ajatustenvaihdon kautta kehittää edelleen oman lajiliiton koulutustoimintaa.

Vuoden 2017 aikana järjestetään seuraavat koulutustapahtumat:

  • I-tason ohjaajakoulutusta pyritään järjestämään vuonna 2017 kaikille liiton lajien ohjaajille
  • II-tason lajikohtaista ohjaajakoulutusta pyritään järjestämään iaidon, jodon ja kendon osalta Kyu-leirillä keväällä 2017, sisältää harjoitusten suunnittelua ja ohjaamista sekä graduointilisenssikoulutusta
  • Kyu-leirillä pyritään järjestämään edistyneemmille ohjaajille mentorointikoulutusta, jonka tavoitteena on opettaa oman tietotaidon välittämistä lajin sisällä vähemmän kokeneille ja aloitteleville ohjaajille
  • II-tason kendon tuomarointikoulutusta järjestetään kansallisten kilpailujen yhteydessä, mm. SM-kisojen, Helsinki Kendo Open ja Kyu Cup kisojen yhteydessä

Lisäksi liitto kannustaa ja tukee jäsenistöään osallistumaan kansainväliseen tuomarikoulutukseen mm. Euroopan Kendoliiton tuomariseminaariin Brysselissä helmikuussa 2017.

Ohjaajakoulutuksen kolme tasoa

Lataa tiedosto (PDF, 135KB)