Liiton hallitukseen haetaan uusia jäseniä

Hyvää itsenäisyyspäivää 100-vuotias Suomi!

Happy 100th Independence Day, Finland!

Suomen kendoliittokin juhli hiljattain 30-vuotisjuhliaan. Nyt liiton hallitukseen kaivataan uusia jäseniä edistämään seura- ja harrastustoimintaa Suomessa. Haluatko auttaa muita, kantaa kortesi kekoon, olla osa jotain itseäsi suurempaa? Tule mukaan liiton hallitukseen!

Jo vuodesta 1986 alkaen on Suomessa harrastettu kendoa ja matkan varrella on liittomme lajivalikoima kasvanut iaidolla, jodolla ja naginatalla. Nykyisin aktiivisia kendoseuroja on joka puolella Suomea ja suomalainen kendoyhteisö on kuin tiivis perhe, jossa autamme ja tuemme toinen toisiamme.

Puitteet tälle seura- ja harrastustoiminnalle luo Suomen kendoliitto. Käytännössä liiton hallinnosta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Ensi viikonlopuna kendon SM-kisojen yhteydessä Jyväskylässä pidettävässä syyskokouksessa erovuorossa on neljä liiton hallituksen jäsentä, joiden tilalle haetaan nyt uusia jäseniä.

 

Varsinaiset hallituksen jäsenet 2017 (9 kpl)

Puheenjohtaja
Mika Kankainen

Varapuheenjohtaja
Markus Frey (EROVUOROSSA)

Sihteeri
Helene Vanninen (EROVUOROSSA)

Rahastonhoitaja
Anssi Ruohtula

Juniorivastaava
Jarno Redsven (EROVUOROSSA)

Iaidovastaava
Paulus Artimo

Jodovastaava
Joonas Pihlaja

Tiedotusvastaava
Aleksi Laine

Jäsen
Sanna Saikkonen (EROVUOROSSA)

Hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat toimihenkilöt 2017 (2 kpl)

IT-vastaava
Jukka Uusisalo

Naginatavastaava
Mari Paasonen

 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat mukana vapaaehtoisesti. Palkkaa tästä työstä ei saa. Ja aikaa se vaatii. Mutta se antaa paljon! Mahdollisuuden auttaa muita, kehittää rakastamasi lajin harrastustoimintaa Suomessa, luoda loppuelämäsi kestäviä ihmissuhteita, olla mukana jossain itseäsi suuremmassa.

Lisätietoja liiton tehtävistä löydät toimintasuunnitelmasta. Lyhyesti tiivistäen liiton päätehtävät ovat

  1. luoda kotimaassa puitteet seura- ja harrastustoiminnalle
  2. hoitaa yhteistoimintaa esim. kansainvälisiin tahoihin, kuten EKF ja FIK

Jos kiinnostuit ja haluat mukaan liiton hallitukseen, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan Mika Kankaiseen esim. alla olevalla lomakkeella.

Kutsu FKA:n syyskokoukseen 2017

Tässä kokouskutsu Suomen Kendoseurojen keskusliitto ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 2017.

Kokouspaikkana toimii vuoden 2017 SM-kisojen tapahtumapaikka eli Kypärämäen koulu Jyväskylässä. Kokouskutsu on avoin kaikille jäsenille, mutta perinteiseen tapaan liitto tarjoaa kokoustarjoilut yhdelle (1) edustajalle per liiton jäsenseura. Pyydänkin seuroja vahvistamaan kokousedustajansa nimen ja osallistumisen minulle sähköpostitse mika.kankainen(at)fka.fi sunnuntaihin 3.12. mennessä.

Tervetuloa Jyväskylään SM-kisoihin ja syyskokoukseen!

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n hallituksen puolesta,

Mika K

KOKOUSKUTSU                                                       24.11.2017

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2017

Aika: La 9.12.2017 klo 19.00
Paikka: Kypärämäen koulu, Erämiehenkatu 12, 40630 Jyväskylä

ESITYSLISTA

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali vuodelle 2018

5.    Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

6.    Toimitetaan hallituksen jäsenten (5-9 henkilöä) vaali vuodelle 2018

7.    Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2018

8.    Määrätään toiminnantarkastajien palkkiot

9.    Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

10.   Vahvistetaan liiton varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2018

11.   Vahvistetaan liiton talousarvio seuraavalle vuodelle 2018

12.   Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

13.   Päätetään kokous

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto ry:n puolesta,

Mika Kankainen
Puheenjohtaja

Haetaan kisaisäntää iaidon ja jodon SM-kilpailuille 2018

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto Ry (FKA) hakee kisaisäntää iaidon ja jodon SM-kilpailujen järjestäjäksi keväälle 2018.

Järjestäjäksi valitulta seuralta edellytetään sitoutumista tapahtuman järjestämiseen. Oleellisinta on tarpeeksi suuren tilan sekä majoituksen järjestäminen kilpailuajaksi.

IAIDO
SM-kisojen ajankohta: 7.-8.4.2018
Tilavaatimukset: Kilpailut käydään vähintään kahdella shiai-jo:lla. Yhden shiai-jon vähimmäispituus ~14 m ja vähimmäisleveys ~10 m. Kahden shiai-jo:n yhteenlaskettu vähimmäisleveys on ~17 m.
JODO
SM-kisojen ajankohta: tammi-maaliskussa 2018
Tilavaatimukset: Varsinaiseen kisaan tarvitaan yksi neliönmuotoinen shiai-jo, jossa sivun pituus on 12-14m. Tilaan on kuitenkin mahduttava 20-30 jodokaa seminaaripäivää varten.

 

Lisäeduksi katsotaan se, jos seura pystyy järjestämään omasta takaa tarvittavan määrän toimitsijoita kilpailuihin. Riittävä määrä on n. 10-15 henkeä. Tarvittaessa liitto pyrkii järjestämään lisää toimitsijoita.Myös useampi seura voi järjestää tapahtuman yhteistyönä ja näin saada lisävoimavaroja.

Järjestäjäksi valittu seura saa liitolta tapahtuman järjestämistä varten perusohjeistuksen, jota järjestäjän tulee noudattaa. Neuvoja saa myös toisilta seuroilta, jotka ovat aiempina vuosina järjestäneet saman tapahtuman.

Liitto toimii myös taloudellisesti tapahtuman tappion takaajana, mikä kuitenkin edellyttää budjetin laatimista ja sen esittämistä liiton hallitukselle hyvissä ajoin eli n. 1 kk  ennen tapahtumaa.

Hakutapa

Seura laatii vapaamuotoisen hakemuksen tapahtuman järjestäjäksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Tapahtuma, jonka järjestämistä haetaan
  • Hakevan seuran/seurojen nimi
  • Vastuuhenkilö ja hänen yhteystiedot (henkilö voi tarvittaessa vaihtua myöhemmin)
  • Minkälaisessa tilassa tapahtuma mahdollisesti järjestettäisiin (salin koko jne.)
  • Majoitusjärjestelyt (onnistuuko salimajoitus)
  • Minkälaiset henkilövoimavarat järjestäjällä on käytettävissä toimitsijatehtäviin (pystyykö seura järjestämään toimitsijat vai tarvitseeko lisähenkilöitä)
  • Onko seuralla aiempaa kokemusta kilpailujen järjestämisestä

Hakemusten toimittaminen

IAIDO: Hakemukset 17.12.2017 mennessä osoitteeseen iaido@fka.fi
JODO: Hakemukset 1.11.2017 mennessä osoitteeseen m.joonas.pihlaja@gmail.com

 

Valinta

Liiton hallitus tekee lopullisen valinnan järjestäjästä ja ilmoittaa valinnasta julkisesti liiton tiedotuskanavilla.

Mikäli tapahtumaa hakee useampi seura, voidaan tapahtumalle valita lisäksi ”varajärjestäjä” peruutustapauksia varten.

Peruutukset

Mikäli järjestäjäksi tai varajärjestäjäksi valittu seura ei syystä tai toisesta pystykään tapahtumaa järjestämään, tulee siitä ilmoittaa liiton edustajalle vähintään 3 kk ennen tapahtumaa.

Lisätietoja

IAIDO
Paulus Artimo
FKA:n Iaidovastaava
 
JODO
Joonas Pihlaja
FKA:n Jodovastaava