Tietosuojalait uudistuvat, onko seuranne valmis?

Suomen ja EU:n tietosuojalait ovat uudistumassa. Siten FKA:n jäsenseurojenkin pitää 25.5.2018 alkaen soveltaa henkilötietorekisteriensä ylläpitoon EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR = General Data Protection Regulation).

Käytännössä tämä edellyttää FKA:n jäsenseuroilta näiden kolmen toimenpiteen tekemistä 25.5.2018 mennessä:

1. Nimetkää tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on tietosuojaa koskevien asioiden huomioon ottaminen seuranne toiminnassa ja joka toimii yhteyshenkilönä rekisteröidyn oikeuksiin ja viranomaisvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
2. Laatikaa tietosuojaselosteet seuranne hallinnoimista henkilötietorekistereistä, esim. jäsenrekisteristä ja tiedotuksessa käytettävistä sähköpostilistoista (jokaisesta omansa) ja laittakaa ne näkyville esim. seuranne verkkosivuille
3. Tehkää salassapitosopimus (NDA) mahdollisten kolmansien osapuolien kanssa, jos heillä on pääsy ko. henkilötietorekistereihinne

FKA:lla on selvityksessä, miten Seuramappia jäsenrekisterinään käyttävien seurojen tietosuojakäytäntö hoidetaan. Samoin graduointien, leirien ja kisojen ilmoittautumistietojen tietosuoja. Näistä on tulossa lisätietoja myöhemmin tässä kuussa.

Uudet kyu-graduointisäännöt on julkaistu – mikä muuttuu?

Suomen kendoliiton (FKA) uudet kyu-graduointisäännöt on julkaistu FKA:n kotisivuilla ja ne ovat voimassa 1.1.2018 lähtien. Mikä sitten käytännössä muuttuu? Tässä lyhyt yhteenveto.

Suurimmat muutokset koskevat aikarajoja. Iaidossa kyu-kokeiden vähimmäisaikaväli on jatkossakin 4.-1. kyun tapauksessa 3 kk. Sen sijaan 6. ja 5. kyu suoritetaan peruskurssilla tai sen jälkeen, kun kokelas on ohjaajan arvion mukaan siihen valmis, ilman ehdotonta aikarajaa.

Kendossa ja jodossa kyu-kokeiden vähimmäisaikaväli on 5.–1. kyun tapauksessa 3 kk. Sen sijaan 6. kyun kohdalla 3 kk on ohjeellinen vähimmäisaikaväli – intensiiviset peruskurssit, joiden päätteeksi graduoidaan 6. kyu, voivat jatkossa olla kestoltaan lyhyempiä kuin 3 kk.

Itse graduointisuorituksiin tulee kendon puolella sellainen muutos, että 1. kyun kokeessa kata tehdään jatkossa ensimmäisenä, ennen ji-geikoa (saman pätee jatkossa myös kendon dan-arvojen kokeisiin). Tällä muutoksella FKA haluaa lisätä katan arvostusta kendon harrastajien keskuudessa.

Jodon puolella graduointisuoritusten kuvaus muutettiin väljempään muotoon, mikä mahdollistaa sen, että ohjaaja / raati voi muokata graduoinnin sisällön oman harkintansa mukaan kulloisiinkin olosuhteisiin parhaiten sopivaksi. 6.-5. kyun kokeissa tehdään jodon perusteita, joiden sisältö on ohjaajan harkinnassa. 4.-1. kyun kokeissa graduointiraadin korkea-arvoisin jäsen valitsee suoritettavat katat ja kihonit.

Liiton hallitukseen haetaan uusia jäseniä

Hyvää itsenäisyyspäivää 100-vuotias Suomi!

Happy 100th Independence Day, Finland!

Suomen kendoliittokin juhli hiljattain 30-vuotisjuhliaan. Nyt liiton hallitukseen kaivataan uusia jäseniä edistämään seura- ja harrastustoimintaa Suomessa. Haluatko auttaa muita, kantaa kortesi kekoon, olla osa jotain itseäsi suurempaa? Tule mukaan liiton hallitukseen!

Jo vuodesta 1986 alkaen on Suomessa harrastettu kendoa ja matkan varrella on liittomme lajivalikoima kasvanut iaidolla, jodolla ja naginatalla. Nykyisin aktiivisia kendoseuroja on joka puolella Suomea ja suomalainen kendoyhteisö on kuin tiivis perhe, jossa autamme ja tuemme toinen toisiamme.

Puitteet tälle seura- ja harrastustoiminnalle luo Suomen kendoliitto. Käytännössä liiton hallinnosta vastaa syyskokouksessa valittu hallitus yhdessä toimihenkilöiden kanssa. Ensi viikonlopuna kendon SM-kisojen yhteydessä Jyväskylässä pidettävässä syyskokouksessa erovuorossa on neljä liiton hallituksen jäsentä, joiden tilalle haetaan nyt uusia jäseniä.

 

Varsinaiset hallituksen jäsenet 2017 (9 kpl)

Puheenjohtaja
Mika Kankainen

Varapuheenjohtaja
Markus Frey (EROVUOROSSA)

Sihteeri
Helene Vanninen (EROVUOROSSA)

Rahastonhoitaja
Anssi Ruohtula

Juniorivastaava
Jarno Redsven (EROVUOROSSA)

Iaidovastaava
Paulus Artimo

Jodovastaava
Joonas Pihlaja

Tiedotusvastaava
Aleksi Laine

Jäsen
Sanna Saikkonen (EROVUOROSSA)

Hallituksen kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat toimihenkilöt 2017 (2 kpl)

IT-vastaava
Jukka Uusisalo

Naginatavastaava
Mari Paasonen

 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat mukana vapaaehtoisesti. Palkkaa tästä työstä ei saa. Ja aikaa se vaatii. Mutta se antaa paljon! Mahdollisuuden auttaa muita, kehittää rakastamasi lajin harrastustoimintaa Suomessa, luoda loppuelämäsi kestäviä ihmissuhteita, olla mukana jossain itseäsi suuremmassa.

Lisätietoja liiton tehtävistä löydät toimintasuunnitelmasta. Lyhyesti tiivistäen liiton päätehtävät ovat

  1. luoda kotimaassa puitteet seura- ja harrastustoiminnalle
  2. hoitaa yhteistoimintaa esim. kansainvälisiin tahoihin, kuten EKF ja FIK

Jos kiinnostuit ja haluat mukaan liiton hallitukseen, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan Mika Kankaiseen esim. alla olevalla lomakkeella.