Tietosuojalait uudistuvat, onko seuranne valmis?

Suomen ja EU:n tietosuojalait ovat uudistumassa. Siten FKA:n jäsenseurojenkin pitää 25.5.2018 alkaen soveltaa henkilötietorekisteriensä ylläpitoon EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR = General Data Protection Regulation).

Käytännössä tämä edellyttää FKA:n jäsenseuroilta näiden kolmen toimenpiteen tekemistä 25.5.2018 mennessä:

1. Nimetkää tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on tietosuojaa koskevien asioiden huomioon ottaminen seuranne toiminnassa ja joka toimii yhteyshenkilönä rekisteröidyn oikeuksiin ja viranomaisvalvontaan liittyvissä kysymyksissä
2. Laatikaa tietosuojaselosteet seuranne hallinnoimista henkilötietorekistereistä, esim. jäsenrekisteristä ja tiedotuksessa käytettävistä sähköpostilistoista (jokaisesta omansa) ja laittakaa ne näkyville esim. seuranne verkkosivuille
3. Tehkää salassapitosopimus (NDA) mahdollisten kolmansien osapuolien kanssa, jos heillä on pääsy ko. henkilötietorekistereihinne

FKA:lla on selvityksessä, miten Seuramappia jäsenrekisterinään käyttävien seurojen tietosuojakäytäntö hoidetaan. Samoin graduointien, leirien ja kisojen ilmoittautumistietojen tietosuoja. Näistä on tulossa lisätietoja myöhemmin tässä kuussa.