Haetaan kisaisäntää iaidon ja jodon SM-kilpailuille 2018

Suomen Kendoseurojen Keskusliitto Ry (FKA) hakee kisaisäntää iaidon ja jodon SM-kilpailujen järjestäjäksi keväälle 2018.

Järjestäjäksi valitulta seuralta edellytetään sitoutumista tapahtuman järjestämiseen. Oleellisinta on tarpeeksi suuren tilan sekä majoituksen järjestäminen kilpailuajaksi.

IAIDO
SM-kisojen ajankohta: 7.-8.4.2018
Tilavaatimukset: Kilpailut käydään vähintään kahdella shiai-jo:lla. Yhden shiai-jon vähimmäispituus ~14 m ja vähimmäisleveys ~10 m. Kahden shiai-jo:n yhteenlaskettu vähimmäisleveys on ~17 m.
JODO
SM-kisojen ajankohta: tammi-maaliskussa 2018
Tilavaatimukset: Varsinaiseen kisaan tarvitaan yksi neliönmuotoinen shiai-jo, jossa sivun pituus on 12-14m. Tilaan on kuitenkin mahduttava 20-30 jodokaa seminaaripäivää varten.

 

Lisäeduksi katsotaan se, jos seura pystyy järjestämään omasta takaa tarvittavan määrän toimitsijoita kilpailuihin. Riittävä määrä on n. 10-15 henkeä. Tarvittaessa liitto pyrkii järjestämään lisää toimitsijoita.Myös useampi seura voi järjestää tapahtuman yhteistyönä ja näin saada lisävoimavaroja.

Järjestäjäksi valittu seura saa liitolta tapahtuman järjestämistä varten perusohjeistuksen, jota järjestäjän tulee noudattaa. Neuvoja saa myös toisilta seuroilta, jotka ovat aiempina vuosina järjestäneet saman tapahtuman.

Liitto toimii myös taloudellisesti tapahtuman tappion takaajana, mikä kuitenkin edellyttää budjetin laatimista ja sen esittämistä liiton hallitukselle hyvissä ajoin eli n. 1 kk  ennen tapahtumaa.

Hakutapa

Seura laatii vapaamuotoisen hakemuksen tapahtuman järjestäjäksi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Tapahtuma, jonka järjestämistä haetaan
  • Hakevan seuran/seurojen nimi
  • Vastuuhenkilö ja hänen yhteystiedot (henkilö voi tarvittaessa vaihtua myöhemmin)
  • Minkälaisessa tilassa tapahtuma mahdollisesti järjestettäisiin (salin koko jne.)
  • Majoitusjärjestelyt (onnistuuko salimajoitus)
  • Minkälaiset henkilövoimavarat järjestäjällä on käytettävissä toimitsijatehtäviin (pystyykö seura järjestämään toimitsijat vai tarvitseeko lisähenkilöitä)
  • Onko seuralla aiempaa kokemusta kilpailujen järjestämisestä

Hakemusten toimittaminen

IAIDO: Hakemukset 17.12.2017 mennessä osoitteeseen iaido@fka.fi
JODO: Hakemukset 1.11.2017 mennessä osoitteeseen m.joonas.pihlaja@gmail.com

 

Valinta

Liiton hallitus tekee lopullisen valinnan järjestäjästä ja ilmoittaa valinnasta julkisesti liiton tiedotuskanavilla.

Mikäli tapahtumaa hakee useampi seura, voidaan tapahtumalle valita lisäksi ”varajärjestäjä” peruutustapauksia varten.

Peruutukset

Mikäli järjestäjäksi tai varajärjestäjäksi valittu seura ei syystä tai toisesta pystykään tapahtumaa järjestämään, tulee siitä ilmoittaa liiton edustajalle vähintään 3 kk ennen tapahtumaa.

Lisätietoja

IAIDO
Paulus Artimo
FKA:n Iaidovastaava
 
JODO
Joonas Pihlaja
FKA:n Jodovastaava